Saját internetes tartomány-név Székelyföld, illetve a székelyek számára


Immár több mint öt éve téma a székelység körében, hogy hasonlóan ahhoz, ahogy Katalónia és a katalán kultúra 2005 óta saját internetes tartománynévvel rendelkezik (ez a .cat), legyen egy ilyen Székelyföld, illetve a székelyek számára is. A gondolatot kezdetektől felkarolta a Székely Nemzeti Tanács is, hisz megvalósulása igen nagy jelentőséggel bírt volna Székelyföld, a székely nép és annak az autonómia küzdelme megismertetésé- ben is. A katalán példa ugyan egyedi volt, de hivatkozási alapnak mindenképp megfelelt, ráadásul a terület szabályozó hatósága - az ICANN - is úgy döntött, hogy liberalizálja a tartománynevek területét, így reális esély mutatkozott ezen cél elérésére. Amikor azonban valóban kiírták az új tartománynevekre vonatkozó pályázatot, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy az első pályázati körben képtelenség lesz labdába rúgni, ugyanis igen terjedelmes pályázati anyagot kellett volna összeállítani, illetve száz ezer dollár nagyságrendű anyagi fedezetet kellett volna felmutatni, miközben a pályázati határidő igen szoros volt. Ezért szakemberek és intézmények bevonásával úgy döntöttünk, hogy megvárjuk a második pályázati kiírást. Addig előkészítjük a pályázati dokumentációt illetve felkutatjuk a szükséges anyagi forrásokat is, majd felhasználva az első kiírás tapasztalatait is, jó eséllyel fogunk tudni pályázni.

sic.hu
Időközben felmerült az a gondolat, hogy addig is építsünk ki egy alacsony költségvetésű alternatív rendszert, amely ugyan nem helyettesítheti teljes mértékben az eredeti elképzelést, de a semminél lényegesen több, s ráadásul arra is alkalmas, hogy felmérjük általa a saját tartománynév iránti reális igényt. Tekintettel arra, hogy a székely nép amúgy is a magyar nemzet szerves része, választásunk a sic.hu tartomány-névre esett. Ezúton is köszönjük a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központjának,   hogy belátta
a kezdeményezés fontosságát és lemondott róla. Ezáltal lehetővé vált az, hogy 2014 május 7-én beindítsuk az alább vázolt két szolgáltatást.

Levelezés
Szerte a világon számos levelezési rendszer létezik, a legismertebbek a Gmail meg a Yahoo. Ezek azonban jellemző módon kozmopolita rendszerek, esetleg annyiban nem, hogy a Yahoonak például léteznek országonként más változatai (yahoo.de, yahoo.fr, vagy yahoo.hu). Az általunk elindított rendszer abban különbözik még ezektől is, hogy nem egy ország, hanem egy nép számára készült, éljenek annak tagjai bárhol a világon. Ha valaki a Posta menüpontot választja, ott lehetősége van létrehozni magának egy postafiókot, aminek a címe [név]@sic.hu típusú. Aki pedig egy ilyen levélcímmel rendelkezik, arról már a cím alapján eldönthető, hogy székely ember (illetve székely kötődésű cég, egyesület, stb.). A levelező-rendszerben elérhető minden olyan szolgáltatás, ami a hasonló rendszereket jellemzi, bátran használhatja az is, aki évente esetleg csak néhány levelet vált, s az is, aki intenzíven levelezik, ezért fontos neki egy jól szervezett, áttekinthető postafiók. Egy fiók számára 2 GB tárhely áll rendelkezésre, az adatok biztonságára pedig nagy figyelmet fordítunk. Fontos leszögezni azt, hogy a rendszer használata teljes mértékben ingyenes.

Honlapok
A tulajdonképpen kiindulópont - mint már említettük - az volt, hogy a székely embereknek, illetve székely kötődésű jogi személyeknek lehessen olyan nevű honlapjuk, aminek már a nevéből kiderül, hogy székely. Ugyan a .sic tartománynév bejegyzése még odébb van, de addig is annak, akinek fontos az, hogy jelezze székely mivoltát, mostantól kezdve módja van  www.[név].sic.hu  típusú honlap-nevet
bejegyezni a Honlapok menüben. Ebből a célból egyszer ellenőrizni kell, hogy az kívánt név szabad-e, s ha igen, meg kell adni a bejegyzést kezdeményező természetes vagy jogi személy adatait, majd ki kell fizetni az éves bérleti díjat, s a név máris használható. Romániai ügyfeleink számára fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ellentétben az ottani gyakorlattal (ami hamarosan változni fog), szerte a világon mindenhol a neveket nem lehet véglegesen megvenni, csak bérelni. Ez annyiban jelent gondot, hogy figyelni kell, hogy mikor jár le a bérleti időszak, s azt időben meg kell hosszabbítani, hogy a név ne váljon mások által szabadon lefoglalhatóvá, ellenben az az előnye, hogy az éves bérleti díj igen jutányos, tehát nem kell egyszerre nagyobb összeget kifizetni, illetve ha valamely esemény számára akar valaki honlapot létrehozni, akkor azt úgy tudja megtenni, hogy nem kell végleg megvegye az illető nevet, elég kifizetnie az egy éves bért.
Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a név-foglalást ki-ki saját felelősségére végzi, a rendszer mindössze azt ellenőrzi, hogy az igényelt név szabad-e. Ha valaki olyan nevet foglal le, ami bejegyzett cég-, illetve termék- vagy márkanév, akkor annak használatát a jogtulajdonos kérésére, illetve saját kezdeményezésre bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggesztjük, s ilyen esetekben a már befizetett bérleti díjat nem térítjük meg. Ilyen esetben minden felelősség a név bejegyzőjét terheli, ezen oldal működtetői a jogtulajdonossal szemben semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Az anyagiakról még fontos tudni azt, hogy a rendszer nem profit-orientált, a béreket kizárólag a rendszer fenntartására és fejlesztésére fordítjuk.
Bízunk benne, hogy mindkét rendszernek széles körű felhasználói tábora lesz, bíztatunk is mindenkit, hogy a hírüket terjessze ismerősei körében, hadd tegyük ilyen módon is láthatóvá az interneten Székelyföldet és a székely népet.
Fontos: az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete döntése értelmében a honlap-nevek bérlése díjmentes.